Kamery na stokach

Cennik 2016/2017

cennik3

W KASACH MOŻNA PŁACIĆ TYLKO GOTÓWKĄ
Nie dokonujemy zwrotu za niewykorzystane punkty.

KAUCJA za karnet wynosi 10 zł
Nie zwracamy kaucji za uszkodzony karnet.

Karnety ULGOWE przysługują dzieciom do 12 lat
(na podstawie legitymacji szkolnej).
Użycie karnetu ulgowego przez inne osoby, skutkuje jego utratą.

Dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób udzielamy 10% rabatu
Promocje nie łączą się.

* Przy korzystaniu z urządzeń transportu linowego i narciarskich tras zjazdowych, karnetem czasowym może posługiwać się tylko jedna osoba. Ponowne użycie karnetu czasowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie:

- 7 min. dla kolei krzesełkowej nr 1,
- 4 min. dla wyciągów nr 2 i nr 3,
- 1 min. dla wyciągów „ żółwik” i „zajączek” (tzw. blokada karnetu czasowego).

* Stacja zabrania odstępowania (w tym odsprzedawania) praw do przejazdu potwierdzonych w karnetach Stacji osobom trzecim.

*Karnety ważne są do końca sezonu.

* Karnety aktywowane są w momencie zbliżenia do czytnika.

* Osobie, która nabyła prawo do przejazdu przysługuje zwrot za niewykorzystane przejazdy objęte karnetem czasowym lub punktowym, tylko w razie wystąpienia (zaistnienia) ważnych przyczyn, a w szczególności:
1) poważnej awarii urządzeń transportu linowego, która powoduje przestój wszystkich urządzeń powyżej 1 godziny,
2) gdy osoba ta uległa wypadkowi. Należności za przejazdy objęte karnetami czasowymi, w przypadkach o których mowa powyżej, zwraca się proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu

Zakup karnetu oznacza akceptację regulaminu Stacji Narciarskiej Tylicz.

 

 

 

 

*wyciąg z regulaminu Stacji Narciarskiej Tylicz  

Do góry